درباره ما

فروشگاه الکترونیک راحیل با مدیریت اسمعیل بابایی و با بهره گیری از توان فنی کارشناسان خود در زمینه های زیر ارائه خدمات می نماید:

- واردات و تامین ماژول و قطعات الکترونیک

- ثبت سفارش واردات محصولات مورد نیاز

- طراحی و تولید بوردهای الکترونیک

- طراحی و اجرای پروژه های صنعتی

- ارائه محتوای آموزشی